Dnes
Teplota: 27.6 °C

Bourání hranic

GVUN Jízdárna Náchod


02.10.2023 - 30.11.2023 v Vstupné: 

Co jsou to hranice? Jak je vnímáme? K čemu slouží? Na tyto a další otázky si odpovíme během interaktivního programu zabývajícího se tématem hranic a zdí v sociální, historické i osobnostní rovině. Z výtvarného hlediska se „dotkneme umění akce" a společně postavíme a zbouráme zeď.

Podzimní program je koncipován k příležitosti blížícím se státním svátkům (28. říjen, 17. listopad) a proto úzce souvisí se vzdělávacími oblastmi: Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a společnost - Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ, Člověk a zdraví (2. stupeň ZŠ, gymnázia). Vychází z průřezových témat, zejm. Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy demokratického občana a Multikulturní výchovy.

Obsah včetně výtvarných aktivit bude přizpůsoben dle věku žáků a druhu školy.

Cíle programu: Žáci diskutují nad různými druhy hranic v našem životě, vysvětlí jejich význam. Na příkladech dokáží vlastními slovy vyjádřit jejich klady a zápory. Dokáží výtvarně vyjádřit téma hranice, svoboda.

Konkrétní termín si prosím rezervujte s dostatečným předstihem přes email: karhanova@gvun.cz nebo na tel. 491 427 321, 606 647 216.

Délka programu: 60 - 90 min (dle domluvy)

Vstupné: 40 Kč/žák nebo student (pedagogický doprovod zdarma)

Na setkání se těší Mgr. Tereza Karhanová

 Další informace

Přílohy:

Bourání hranic     (36767_8972593731.jpg / 0,47 MB)