Dnes
Teplota: 1.4 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
veřejná vyhláška V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í č. 3712 / 2023 - 1 Odbor výstavby a územního plánování 07.12.2023
22.12.2023
záměr záměr pronajmout část nemovitosti Odbor správy majetku 07.12.2023
22.12.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 8 07.12.2023
15.01.2024
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Stolín Odbor dopravy a silničního hospodářství 07.12.2023
22.12.2023
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 06.12.2023
21.12.2023
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Malá Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 05.12.2023
20.12.2023
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 05.12.2023
20.12.2023
aukční vyhláška aukční vyhláška Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 04.12.2023
03.01.2024
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu k. ú. Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 04.12.2023
19.12.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa odborného pracovníka / odborné pracovnice registru řidičů na odboru dopravy a silničního hospodářství Odbor kanceláře tajemníka 01.12.2023
18.12.2023
Obecně závazná vyhláška Oznámení o vyhlášení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Odbor kanceláře tajemníka 30.11.2023
02.01.2024
záměr záměr vypůjčit část nemovitosti Odbor správy majetku 29.11.2023
14.12.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.11.2023
14.12.2023
pozvánka pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva města Odbor kanceláře tajemníka 29.11.2023
12.12.2023
záměr záměr pronajmout část nemovitosti Odbor správy majetku 28.11.2023
13.12.2023
záměr záměr pronajmout část nemovitosti Odbor správy majetku 27.11.2023
12.12.2023
veřejná vyhláška návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Malá Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 27.11.2023
12.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026 Město Náchod 24.11.2023
12.12.2023
návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2024 Město Náchod 24.11.2023
12.12.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce Vedoucí(ho) odboru investic a rozvoje města na Městském úřadě v Náchodě Odbor kanceláře tajemníka 24.11.2023
31.12.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce Odborného pracovníka / odborné pracovnice investic na odboru investic a rozvoje města Odbor kanceláře tajemníka 24.11.2023
31.12.2023
záměr záměr propachtovat část nemovitostí Odbor správy majetku 23.11.2023
08.12.2023
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Řešetova Lhota Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2023
07.12.2023
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2023
07.12.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2023
07.12.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2023
07.12.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška Finanční úřad Náchod 20.11.2023
08.12.2023
upozornění upozornění na odstávku elektřiny ČEZ Distribuce a. s. 20.11.2023
11.12.2023
výběrové řízení Oznámení o prodloužení výběrového řízení Tajemnice prodlužuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce Vedoucí(ho) odboru finančního na Městském úřadě v Náchodě Odbor kanceláře tajemníka 16.11.2023
31.12.2023
informace Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu, oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů DSO Kladská stezka 15.11.2023
31.12.2023
výběrové řízení výběrové řízení s následnou aukcí Lesy ČR 31.10.2023
13.12.2023
informace seznam bytů podpořených z programu - 11774 - Ukrajina - ubytovací kapacity pro uprchlíky Krajský úřad Královéhradeckého kraje 18.10.2023
31.12.2023
upozornění upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a. s. 11.10.2023
29.02.2024
veřejná vyhláška Dočasný zákaz vstupu do lesa na p.p.č. 1167/3 v k.ú. Zbečník. Odbor životního prostředí 19.09.2023
19.12.2023
seznam seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 14.09.2023
01.01.2024
Závěrečný účet Závěrečný účet města Náchoda za rok 2022 Město Náchod 29.06.2023
31.07.2024
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2023 Odbor správy majetku a financování 13.01.2023
30.06.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2027 Odbor správy majetku a financování 13.12.2022
31.03.2024
Rozpočet Rozpočet města Náchoda na rok 2023 Město Náchod 13.12.2022
31.12.2023
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 07.11.2022
31.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 29.09.2021
04.10.2024