Dnes
Teplota: 26.4 °C

Pondělí, 13.11.2023Sídliště u nemocnice je atraktivním místem k bydlení v Náchodě

Sídliště u nemocnice je atraktivním místem k bydlení v Náchodě


V průběhu října letošního roku byla dokončena a zkolaudována výstavba dalších bytů na sídlišti u nemocnice. V lokalitě situované pod Vyhlídkou s mimořádným výhledem na náchodský zámek vzniklo v posledních třech letech dalších více než 80 bytových jednotek.

Dva bytové domy s 28 bytovými jednotkami včetně 28 parkovacích  stání vznikly ve spolupráci společností ALPRIM CZ a FATO, dalších 53 bytových jednotek dostavěla společnost FATO real, s.r.o. (člen holdingu FATO).

Důležitým faktem je, že oba investoři převzali původní závazek výstavby, a to zaplacení smluvních pokut pro případ nedodržení termínu kolaudace, tj. 30. 10. 2023. S výstavbou bytových domů totiž úzce souvisela investiční dotace ve výši 15 mil. Kč na výstavbu komunikace a inženýrských sítí v katastrálním území Staré Město z devadesátých let minulého století. V průběhu let projekt provázely komplikace a nebylo snadné najít partnera pro dostavbu potřebného počtu bytů, který byl zavazující ve vztahu k dotaci (300 b.j.).

Aktuálně z výsledku kontroly Finančního úřadu Královéhradeckého kraje vyplývá, že k porušení rozpočtové kázně nedošlo, a městu Náchod tak již nehrozí vracení dotace.

„Zdánlivě nedůležité rozhodnutí je pro nás nesmírnou úlevou, opakovaně jsme se s touto hrozbou potýkali několik let a jsem velmi rád, že se díky dokončené stavbě cca 80 bytových jednotek, které byly dokončeny v letošním roce, se podařilo tuto záležitost jednou provždy uzavřít doložením kolaudačního rozhodnutí k 30. 10. 2023," vysvětlil starosta Jan Birke.

Město Náchod se na projektu výstavby bytových domů podílelo jako investor infrastruktury. Byla vybudována potřebná komunikace, zpevněné plochy, venkovní kanalizace a veřejné osvětlení za bezmála 8,9 mil. Kč. Součástí jsou samozřejmě i sadové úpravy a devět parkovacích stání podél točny a tři parkovací místa pro imobilní osoby.

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na úspěšném dokončení tohoto složitého projektu podíleli. Bez spolehlivých partnerů v závěru realizace, společnosti Fato real, s.r.o. a kolegů z městského úřadu v Náchodě, by se nám to jen stěží povedlo. Jsme rád, že se díky této intenzivní spolupráci města a soukromých developerů podařilo napravit chyby některých našich předchůdců z minulosti a především, vytvořit další možnosti k bydlení v této krásné lokalitě", dodal starosta Jan Birke.

 

Podrobnosti k projektu:

  • Investor Rezidence Duhovka s.r.o. se sídlem v Hradci Králové převzal závazek Bytového družstva Sluneční stráň na výstavbu dvou bytových domů sestávajících ze 14 bytových jednotek (celkem 28 bytových jednotek) s termínem nejpozději do 30. 10. 2023.
  • Investor FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem v Hradci Králové, převzal závazek Bytového družstva Náchodská vyhlídka na výstavbu dvou bytových domů o minimálně 53 bytech.

Sídliště u nemocnice je atraktivním místem k bydlení v Náchodě Sídliště u nemocnice je atraktivním místem k bydlení v Náchodě

Další zprávy /