Dnes
Teplota: 7.4 °C

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999


Výroční zpráva o činn. subjektu v oblasti poskytování inf. podle zákona č.106/1999

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 23
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 25. února 2016

Mgr. Hana Mílová
tajemnice MěÚ NáchodŽádosti v roce 2015 (pdf/203 KB)


Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 10
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 1
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 26. února 2015

Mgr. Hana Mílová
tajemnice MěÚ NáchodŽádosti v roce 2014 (pdf/203 KB)Výroční zpráva o činn. subjektu v oblasti poskytování inf. podle zákona č.106/1999

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 31
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 26. února 2014

Mgr. Hana Mílová
tajemnice MěÚ NáchodŽádosti v roce 2013 (pdf/127 KB)Výroční zpráva o činn. subjektu v oblasti poskytování inf. podle zákona č.106/1999

Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 6
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 19. února 2013

Mgr. Hana Mílová
tajemnice MěÚ NáchodŽádosti v roce 2012 (pdf/117 KB)Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 6
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 20. února 2012

Mgr. Hana Mílová
tajemnice MěÚ NáchodŽádosti v roce 2011 (pdf/119 KB)Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 10
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 2
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 28. února 2011

Jan Birke
starosta Města Náchoda


Výroční zpráva za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- počet podaných žádostí o informace 10
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 1
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 26. února 2010

Pavel N ý v l t
tajemník MěÚ Náchod


Výroční zpráva za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- počet podaných žádostí o informace 21
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 3
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 25. února 2009

Pavel N ý v l t
tajemník MěÚ Náchod


Výroční zpráva za rok 2007 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- počet podaných žádostí o informace 10
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Náchod 27. února 2008

Pavel N ý v l t
tajemník MěÚ Náchod


Výroční zpráva za rok 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


- počet podaných žádostí o informace 4
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
- výčet poskytnutých výhradních licencí 0
- počet stížností podaných podle § 16a 0
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

Náchod 19. února 2007

Pavel N ý v l t
tajemník MěÚ Náchod


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bylo na Městském úřadu v Náchodě poskytnuto za rok 2005 informací podle tohoto zákona :


a) počet podaných žádostí o informace 3
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Pavel Nývlt
tajemník MěÚ NáchodV souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bylo na Městském úřadu v Náchodě poskytnuto za rok 2004 informací podle tohoto zákona :


a) počet podaných žádostí o informace 3
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Pavel Nývlt
tajemník MěÚ NáchodV souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bylo na Městském úřadu v Náchodě poskytnuto za rok 2003 informací podle tohoto zákona :


a) počet podaných žádostí o informace 5
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Pavel Nývlt
tajemník MěÚ NáchodV souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bylo na Městském úřadu v Náchodě poskytnuto za rok 2002 informací podle tohoto zákona :


a) počet podaných žádostí o informace 3
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0


Pavel Nývlt
tajemník MěÚ Náchod