Dnes
Teplota: 14.3 °C

Úterý, 18.5.2021Nechme naše město rozkvést

Nechme naše město rozkvést


Jarní měsíce jsou tradičně obdobím, kdy je po zimě naše okolí zatíženo zimní údržbou, listím z podzimu a hlavně odpadky, které se schovávaly pod sněhovou pokrývkou. Společně s tím, jak mizí sníh a začíná se probouzet příroda, si při svých cestách uvědomujeme, že odpad, který několik měsíců čekal na svou příležitost v závějích nebo mizel s kratším dnem z dohledu, se sám neuklidí a je třeba pomoci nás lidí.

Jaro se v Náchodě každoročně nese ve znamení velkého úklidu. Město společně s občany zbavuje ulice, parky, lesíky a cesty nánosů nepořádku, které se zde za uplynulé měsíce nahromadily. Na provádění úklidu a nakládání s odpady v tomto roce rada města vyčlenila o 1,5 mil. korun více než v předchozích letech. Technické služby zvýšily četnost svozu komunálního i tříděného odpadu, což je na první pohled ve městě vidět. Stejně tak se zvýšenou intenzitou provádějí úklid veřejného prostranství pomocí nové techniky.

Upřímné poděkování patří především všem občanům, spolkům, školám, firmám i dobrovolníkům, kteří se zapojili do jarního úklidu města a jeho okolí. Pomohli naše město uklidit od nepořádku, který se za uplynulý půl rok objevil. Je příjemné vidět, že ani v této době, není lidem lhostejné prostředí, kde žijí a chtějí se vlastními silami přičinit, aby bylo krásnější a útulnější, a to vše navzdory stále trvající epidemii. Úklid probíhal nezištně venku při procházce, na zahrádce či v okolí domu - naše planeta se tak může znovu zazelenat, rozehrát jarní představení a my se opět nadechneme v krásném a čistém prostředí!

A protože květen vešel nezadržitelně do dveří, řada z nás již jistě přemýšlí, jak své okolí ještě více rozzářit a zkrášlit. Budují se nové stavby, na balkónech a v lodžiích se vybírají a sázejí nové barevné variace rostlin pro potěchu oka i duše. I my jsme se nad tímto zamysleli a rozhodli jsme se v letošním roce vrátit k úspěšnému projektu soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu, prezentovat ji na webových stránkách města a odměnit snahu vás všech, kteří se do zkrášlování města a jeho okolí aktivně zapojují.

Vyhlašujeme Soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo v Náchodě a vyzýváme tímto všechny milovníky a příznivce barevných rozkvetlých aranžmá, aby se pochlubili svou květinovou výzdobou!

 

Pravidla soutěže o nejhezčí rozkvetlé místo:

Soutěž vyhlašujeme v kategoriích bytový dům, rodinný dům a celková úprava. Pořadatel si vyhrazuje možnost případného udělení zvláštní ceny.

Každý, kdo se bude chtít soutěže zúčastnit, zašle mailem na adresu a.brandejsova@mestonachod.cz nebo doručí na Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí v období od 1. července do 15. září 2021 jednu až dvě fotografie rozkvetlého místa. Společně s fotografií je nutné uvést čitelně své jméno, adresu bydliště, adresu místa, kde je možné květinovou výzdobu zhlédnout a kategorii, ve které se soutěže účastní. Místo, kde se květinová výzdoba nachází, musí být v Náchodě (všechna katastrální území města).

Fotografie budou průběžně zveřejňovány na internetových a FB stránkách města. Vyhodnocení soutěže provedou členové komise životního prostředí v říjnu t. r., přičemž vítězové všech kategorií budou odměněni.

 

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

 


Nechme naše město rozkvést Nechme naše město rozkvést

Nechme naše město rozkvést Nechme naše město rozkvést

Další zprávy /