Dnes
Teplota: 26.5 °C

Středa, 4.9.2019Poplatek za odpady se v roce 2020 v Náchodě nezvýší…

Poplatek za odpady se v roce 2020 v Náchodě nezvýší…


...za předpokladu jeho včasného zaplacení do 28. 2. 2020!

Radní na svém jednání 2. 9. 2019 projednali návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejíž znění bude schvalovat Zastupitelstvo města Náchoda 23. září 2019.

V návrhu je počítáno s navýšením základní sazby poplatku pro rok 2020 ze současných 650 Kč na 900 Kč.

„Chceme však výrazně zvýhodnit ty, kteří platí řádně a včas, proto při zaplacení poplatku do konce února poplatníci ušetří 50 % z této částky, tj. 450 Kč. V podstatě tedy zaplatí stejně jako v letošním roce," upřesnil záměr starosta Jan Birke.

Současná koalice, která má zastoupení v Radě města Náchoda, se na tomto návrhu takřka jednomyslně shodla po dlouhé debatě o formě navýšení poplatku za tuto službu, které je z důvodu stále se zvyšujících nákladů na svoz odpadu, nevyhnutelné. „Službu pro občany dotujeme každoročně částkou téměř šest milionů korun z městského rozpočtu. Aby se tato propast mezi náklady a příjmy stále více neprohlubovala, jsme nuceni učinit toto nepopulární opatření a základní sazbu poplatku navýšit. Avšak těch, kteří zaplatí včas, se to vlastně nedotkne. V Náchodě se poplatek při řádné úhradě nezvýšil už osm let! To se snažíme zachovat pro ty, kteří platí včas a tím i zefektivnit výběr poplatku," vysvětluje starosta.

Pokud zastupitelé vyhlášku dle návrhu schválí, bude pro rok 2020 stanovena základní sazba místního poplatku za komunální odpad pro na částku 900 Kč za osobu. Ti, co uhradí poplatek do konce února, zaplatí stejně jako v letech předchozích - 450 Kč. Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. 2020 bude činit sleva 250 Kč z celkové roční sazby poplatku a poplatníci zaplatí 650 KčDo 30. 9. 2020, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, bude platit základní sazba 900 Kč, po tomto datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 % (tj. o příslušenství poplatku).

Systém osvobození a úlevy od poplatku zůstane dle návrhu beze změny.

Úhrada "poplatku za odpad" včas se ještě více vyplatí!


Poplatek za odpady se v roce 2020 v Náchodě nezvýší… Poplatek za odpady se v roce 2020 v Náchodě nezvýší…

Poplatek za odpady se v roce 2020 v Náchodě nezvýší… Poplatek za odpady se v roce 2020 v Náchodě nezvýší…

Další v galerii 3

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.