Dnes
Teplota: 3.8 °C

Pondělí, 9.12.2019Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 9. prosince 2019 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 9. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

- Živé vysílání - spustit

 

P r o g r a m :

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

2/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

3/ Rozpočet města Náchoda na rok 2020

4/ Majetkoprávní úkony obce

5/ Smlouva o revolvingovém úvěru registrační číslo 99024419160

6/ Smlouva o revolvingovém úvěru municipálním střednědobém registrační číslo 99022041591

7/ Smlouva o úvěru na financování investiční akce nákup bílé Tepny registrační číslo 99024435944

8/ Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů

9/ Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

10/ Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného

11/ Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12/ Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů

13/ Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Náchod

14/ Dodatky ke smlouvám 2019

15/ Smlouvy o poskytnutí dotací 2019

16/ Smlouvy o úvěru a dodatky ke smlouvám o úvěru

17/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2020

18/ Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

19/ Neuvolněný člen zastupitelstva města

20/ Příspěvek města členům ZM na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena ZM

21/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

22/ Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

23/ Přejmenování ulice

24/ Kontrolní výbor ZM - Zpráva o výsledku kontroly dotací

25/ Deklarace partnerství na projekt: Od mouky k chlebu - poznáváme tradice v příhraničí s Muzeem lidové kultury Sudetského pohoří

26/ Rozpočtová opatření

27/ Finanční výbor ZM - plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2020

28/ Diskuse

29/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /